Hjälp
Om
Fjutt.se © 2008-2024 Anders Persson
Alla rättigheter förbehållna.
Teknik
Film
Filmklipp visas i formatet mov. För att kunna se detta måste t ex Apple Quicktime vara installerat på datorn.
Det är ett gratisprogram som går att hämta på www.quicktime.com.

Webbläsare
Webbsidorna fungerar bäst i Firefox. De är testade i Mozilla Firefox version 10 som går att ladda ner på www.firefox.com.

Releaser
2013-02-24
Ver 3.12 Buggfix admin
Opublicerade dagar visades fortfarande enbart om det fanns opublicerade i innevarande månad. Nu är det väl fixat!

2012-10-19
Ver 3.11 Buggfix admin
Opublicerade dagar visades enbart om det fanns opublicerade i innevarande månad. Nu fixat!

2012-09-22
Ver 3.10 Flera dagböcker möjliga
Möjlighet för att skapa fler/olika dagböcker. T ex för en långresa eller annat ämne.
Städat admin GUI till bli mer alignat.

2012-09-21
Ver 3.9 Buggrättning i version 2
Innehåll i version 2 syntes inte i Internet Explorer. Detta är nu fixat.

2012-09-09
Ver 3.8 Aspect ratio, temperatur, titel och bildtext
Foto och film har nytt fält: aspect ratio. (Enbart admin)
Nya fält: lufttemperatur & vattentemperatur
Titel för en dag visas om det sparats.
Bildtext för ett foto visas om det sparats.

2012-02-21
Ver 3.7 Color Picker
Admin har fått color picker för ett fält.

2012-02-18
Ver 3.6 Rullande bilder
Startsidan visar rullande bilder i huvudet.

2012-02-13
Ver 3.5 Menyer och XML
Publiceraknapp fungerar korrekt vid toggle.
HTML-beskrivning av interna taggar.
All data sparad som XML.
Menyer (dagboksdelen) genereras automatiskt från en textfil.
 
Mobil ver 1.1 Meny automatiserad
Meny-combon genereras automatiskt från en textfil. Tolv månader bakåt.

2011-09-15
Ver 3.4 Buggrättning och förbättrad admin
Buggrättning och förbättringar i admin.

2011-06-16
Ver 3.3 Mobilversion och buggrättning
Mobilversion finns för dagboken, m.fjutt.se.
Buggrättning i admin.
 
Mobil ver 1.0 Mobil version
En mindre datakrävande mobilversion lanserad.

2011-05-12
Ver 3.2 Kodstädning och admin
Uppstädning och strukturering av script och php-kod.
Admindel för dagbok.
Meny visar vad som är valt.

2011-01-06
Ver 3.1 Server och XML
All (ny) text sparas som XML och konverteras till HTML vid inläsning.

2010-09-29
Ver 3.0 Uppdatering
Layouten färdigställd förutom en mindre bugg i Firefox.

2010-09-05
Ver 3.0b Ny layout
Layout ändrad till rosa med anledning av Tildes tillkomst. Ytterligare ändringar behövs för att utseendet skall vara ok.

2010-08-21
Ver 2.4 Bugg rättad
Nedräkningen rättad för att visa rätt vid omslag från dagar kvar till dagar över tiden.

2010-03-17
Ver 2.3 Bugg rättad
Ålderberäkningen fungerar numera även mellan för den tolvte månaden varje år och visar korrekt antal månader.

2010-02-20
Ver 2.2 Nya script.
Nya script i vänstermenyn

2009-05-18
Ver 2.1 Nytt menyscript.
Fixade flimmer i Internet Explorer men tog bort animerad utfällning av dropdown.

2009-01-30
Ver 2.0 Ny layout och nytt menyscript.

2008-11-22
Ver 1.2 Php include för content. Inget include för menyer.

2008-11-11
Ver 1.1 Php include för vänster meny

2008-07-01
Ver 1.0 Ny enkel design med både vänstermeny för år och månad och toppmeny för annat relaterat t ex dop och bröllop.

2008-04-10
Ver 0.9 Enklast möjliga utan menyer och allt i en lång lista.

Kända buggar
Firefox: På indexsidan visas inte bottenlinje för news om innehållet är längre än sidans höjd.
De nedfällda menyerna visas inte i Internet Explorer 6 & 7.